Vissza az üzenetek listájához

Dopady pandemie Covid-19 na trh nemovitostí v Alpách


Pandemie Covid-19 bude mít s největší pravděpodobností podstatný dopad na globální ekonomiku. Světové HDP se v roce 2020 sníží až o 5 %. Jedinečná povaha krize znamená, že míra oživení je stále do značné míry neznámá, ale má potenciální dlouhodobé důsledky pro náš každodenní život. Pro představu, co Covid-19 může znamenat pro trhy s nemovitostmi v Alpách, se zde vrátíme k vývoji během globální finanční krize a prozkoumáme, v čem je tato krize odlišná.

Jeden z hlavních rozdílů mezi krizí Covid-19 a globální finanční krizí spočívá v tom, že vlastníci jsou nyní obecně méně zadlužení než před globální finanční krizí. Proto je pravděpodobné, že dojde k nižšímu počtu vynucených prodejů nemovitostí. Obecně lze říci, že v letech 2000 až 2008 pouze 40 % kupujících nevyužilo k financování koupě nemovitosti nějaký úvěr. Pro srovnání v letech 2010 až 2014 to byl více než 80 %. U nákupů od 2015-2020 tento podíl opět klesl k 50 %, protože úvěry se staly výrazně dostupnější a levnější.

V důsledku toho tedy očekáváme, že počet vlastníků nemovitostí, kteří budou muset svoji nemovitost v Alpách prodat, bude nižší než před deseti lety. To udrží cenovou hladinu a nedojde k výraznějšímu poklesu současných cen.

Pandemie Covid-19 narušila cestování po celém světě. To bude pravděpodobně přínosem pro letoviska, která jsou převážně tažena domácí poptávkou. Z tohoto pohledu je na tom nejlépe Francie s pouze 27 % turisty z cizích zemí, případně Itálie s 35 %. Naopak v ohrožení je Rakousko se 66% návštěv lyžařů ze zahraničí. Nicméně pokud nebudou uzavřeny hranice, Rakousko je nejbližší alpské lyžování pro německé, holandské, české, slovenské či polské lyžaře. Turisté budou hledat pobyty v přírodě a z tohoto pohledu jsou hory ideální volbou. Pokud tedy nedojde k uzavření hranic, najdou si cestou do Rakouska i lyžaři z okolních zemí

Do konce roku 2020 dojde pravděpodobně ke snížení objemu transakcí na alpských trzích. Předpokládáme, že majitelé nemovitosti budou držet své nemovitosti a pouze v nejvážnějších případech budou nuceni své nemovitosti nyní prodat. Rozdílná situace může nastat v případě druhé vlny pandemie, u které je historicky dokázáno, že ekonomické dopady na jednotlivce jsou výraznější.

Keresse meg ingatlanját

Vissza az üzenetek listájához